Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Aktualności

Zmiana organizacji pracy Wydziału Komunikacji

Od dnia 21.01.2021 r. wprowadzono
możliwość umówienia wizyty w wydziale komunikacji
na stanowisko rejestracji pojazdów po zgłoszeniu telefonicznym.

Rezerwacja kolejki będzie odbywać się od poniedziałku do piątku 
godzinach 1000 – 1200 pod numerem telefonu 798 510 019.

Obsługa na stanowiskach praw jazdy, osk
i transportu pozostaje bez zmian.

XXXI sesja Rady Powiatu Milickiego

Radni Rady Powiatu Milickiego

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych

Członkowie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych odbędzie się 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godzinie 14.00. Obrady komisji odbędą się w trybie zdalnym.

Czytaj więcej...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miliczu w sprawie uboju zwierząt na użytek własny

INFORMACJA 

Zmiana organizacji pracy w Wydziale Komunikacji na stanowiskach rejestracji pojazdów

Od dnia 21.01.2021 r. zostanie wprowadzona
możliwość umówienia wizyty w wydziale komunikacji
na stanowisko rejestracji pojazdów po zgłoszeniu telefonicznym.

 

Rezerwacja kolejki będzie odbywać się od poniedziałku do piątku
godzinach 1000 – 1200 pod numerem telefonu 798 510 019.

Obsługa na stanowiskach praw jazdy, osk
i transportu pozostaje bez zmian.

XXX sesja Rady Powiatu Milickiego

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 14:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji
  1. stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 14.01.2021 r.
 3. Sprawozdanie Starosty Milickiego z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym
 4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Milickiego w sprawie budzetu Powiatu Milickiego na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkwej we Wrocławiu o budżecie
  3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych
  4. stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
  5. dyskusja
  6. głosowanie uchwały
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie Wileoletniej Prognozy Finansowej Powiatu Milickiego na lata 2012-2-32
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji Rewizyjnej na2021 rok
 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
 8. Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych za 2020 rok
 9. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok
 10. Sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok
 11. Wnioski i oświadczenia
 12. Zamknięcie obrad sesji

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych odbędzie się 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 14:00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad komisji:

 1. Stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z 8.01.2020 r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał:
  1. uchwała Rady Powiatu Milickiego w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2021 rok
  2. uchwała Rady Powiatu Milickiego w sprawie Wieloetniej Prognozy Finansowej Powiatu Milickiego na lata 2021-2032.
 5. Sprawy różne
 6. Zamknięcie obrad

Radni Rady Powiatu Milickiego

Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 14 stycznia 2021 r.  (czwartek) o godzinie 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.


Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów sesji z dn. 22.12.2020 r. i z dn. 30.12.2020r.
 3. Sprawozdanie Starosty z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno – Pedagogicznego w Miliczu
  2. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie przekazania petycji.
 5. Wnioski i oświadczenia.
 6. Zamknięcie obrad sesji.

Członkowie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 13 stycznia 2020 r. (środa) o godzinie 12.00. Obrady w trybie zdalnym.
Porządek obrad komisji:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego  w Miliczu.
 4. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym złożonej dnia 14.12.2020r.
 5. Zamknięcie obrad.                                       

Zawiadomienie o sesji

Rada Powiatu Milickiego

Na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Powiatu Milickiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2012 r. poz.583 z późn. zm.) na wniosek Starosty Milickiego zwołuję XXVIII – nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Milickiego, która odbędzie się 30 grudnia 2020 r. (środa) o godzinie 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. 

Pobierz

Informacja o dniu wolnym od pracy

 images          Starosta Milicki informuję, że dzień 24 grudnia 2020 r. (wigilia) jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020. W związku z powyższym tego dnia Starostwo Powiatowe w Miliczu będzie nieczynne. 


            Za niedogodności przepraszamy.

 
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Milickiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Miliczu dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020

XXVII sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 22 grudnia 2020 r.

Radni Rady Powiatu Milickiego

Zawiadamiam, że XXVII sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się  22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Informacja dotycząca funkcjonowania punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu milickiego

Informujemy, że decyzją Starosty Milickiego w dalszym ciągu zostaje zawieszona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Porady udzielane będą zdalnie do 17.01.2021 r.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy),

po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerem telefonu 798 211 377. Rezerwacja wizyt

odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00

Zachęcamy również do samodzielnego rezerwowania terminu porady na stronie: https://np.ms.gov.pl