Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Nieodpłatna Pomoc Prawna - Informacje, więcej...

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255 z późn. zm.) w powiecie milickim od 1 stycznia 2016 r. funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty te mieszczą się w Miliczu w Centrum Aktywności Lokalnej przy pl. Ks. E. Waresiaka 7, w Krośnicach budynku parku wodnego Krośnicka Przystań przy ul. Sanatoryjnej 9, w Cieszkowie w Urzędzie Gminy przy ul. Grunwaldzkiej 41.

            Punkty czynne są w Miliczu: poniedziałek 16.00-20.00, wtorek 16.00-20.00, środa 10.00-14.00, czwartek 16.00-20.00, piątek 10.00-14.00, w Krośnicach: wtorek 16.00-20.00, czwartek10.00-14.00 piątek 16.00-20.00 oraz w Cieszkowie w poniedziałki i środy 10.00-14.00.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje:

 • młodzieży do 26. roku życia,
 • osobie fizycznej, której w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
 • osobie, która ukończyła 65 lat,
 • osobie posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobietom w ciąży.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Osoba do kontaktu: Wioletta Pacyna, Tel.: 713840704 wew. 62

plakat

plakat1