Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

dsdp

Od kwietnia 2012 r. w ramach projektu „Tworzenie lokalnych Inkubatorów NGO”  działa 16 Inkubatorów NGO, na terenie całego Dolnego Śląska, w tym Inkubator w Miliczu, przy Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, na ul. Kopernika 20, pok. 4. Projekt jest realizowany z partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA” i współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego to kompleksowa pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli zaangażowanych w działania na rzecz lokalnych społeczności. W ramach działalności sieci, prowadzone są działania tj.:
- doradztwo (stacjonarne, wyjazdowe i specjalistyczne) z zakresu: pozyskiwania funduszy i pisania projektów; sprawozdawczości, rozliczenia projektów, a także prawidłowego rozliczania wewnątrz organizacji; aspektów formalno - prawnych funkcjonowania organizacji, w tym zakładanie organizacji; obowiązki rejestracyjne, statut, niezbędne formularze,
- spotkania animacyjne tworzące nowe inicjatywy obywatelskie i zwiększające zaangażowanie się środowisk lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz rozwijające współpracę międzysektorową, m.in. zakładaniu organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń), budowaniu partnerstw lokalnych przy tworzeniu strategii koncepcji rozwiązywania problemów lokalnych i objęcie wsparciem merytorycznym partnerstwa,
- wsparcie techniczne i infrastrukturalne – do prowadzenia działań NGO: udostępnienie adresu siedziby oraz korespondencji, stanowiska pracy z dostępem do sprzętu biurowego, telefonu, faksu, internetu,
- konferencje plenarne – „Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych” – PFOP, prowadzone w ramach debat otwartych, mające na celu wzmocnienie idei aktywności lokalnej, nawiązania i podtrzymania współpracy z samorządem lokalnym, sektorem prywatnym i innymi organizacjami pozarządowymi. Inkubator będzie diagnozował potrzeby środowiska lokalnych NGO’s na podstawie rozmów poruszonych podczas forum.
- aktywny rozwój wolontariatu – wspieranie wolontariatu w regionie. Wzbogacenie oferty inkubatorów NGO o wsparcie wolontariuszy.
- biuletyn informacyjny -  przygotowany dla organizacji pozarządowych w regionie, udostępniany wraz z informacją o aktualnych konkursach i grantach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Inkubatora NGO w Miliczu.
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
ul. Kopernika 20 (parter pok. 4)
56-300 Milicz
tel.  71-38-41-110
Więcej o projekcie na stronie www.inkubatorngo.info
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- 12.00 -18.00
Wtorek- 9.30 – 15.30
Środa - 12.00 -18.00
Czwartek - 9.30 – 15.30
Piątek- 9.30 – 15.30
ngo kapludz
Projekt „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego