Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Ponad pół mln zł na ZSIN

170px-GUGiK logo.svg7 stycznia 2014 r. Starostowie: Milicki, Jaworski, Oławski, Świdnicki, Wołowski, Kamiennogórski, Ząbkowicki oraz Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego podpisali z Głównym Geodetą Kraju porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz wspólnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Projekt ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I (ZSIN - Faza I) - współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013 Priorytet 7. Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji. Główny Geodeta Kraju zapewni finansowanie zadań realizowanych przez Starostę Milickiego przy pomocy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach projektu do kwoty ok. 560 tys. zł. Wkład własny - ok. 100 tys. Zł - powiat pozyska ze środków wojewody. Głównym celem projektu ZSIN - Faza I jest usprawnienie procesów postępowań administracyjnych prowadzonych przez administrację publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości oraz zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych.