Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

XXXI sesja Rady Powiatu Milickiego

Radni Rady Powiatu Milickiego

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dn. 28.01.2021r.
 3. Informacja o działalności Milickiego Centrum Medycznego sp. z o o. w roku 2020 oraz bieżąca sytuacja spółki.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie zmiany budżetu powiatu milickiego na 2021 rok
  2. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
  3. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023
  4. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2025”
  5. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie przyjęcia do realizacji „ Powiatowego Programu Psychologiczno–Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021–2026”.
 6. Informacja o działalności Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej w 2020 roku oraz sytuacja bieżąca.
 7. Wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.