Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych

Członkowie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych odbędzie się 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godzinie 14.00. Obrady komisji odbędą się w trybie zdalnym.

Porządek obrad komisji:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia komisji z dnia 27.01.2021r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał:
  1. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie zmiany budżetu powiatu milickiego na 2021 rok
  2. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
  3. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023
  4. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”
  5. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie przyjęcia do realizacji „ Powiatowego Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021 – 2026”.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.