Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych - 17 grudnia 2019r godz. 11

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych odbędzie się 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Miliczu.                  

Porządek obrad:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia komisji z dnia 13.11.2019r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał:
  1. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Miliczu nr VI/28/2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r. oraz podziału tych środków finansowych na rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Milickiego na 2019 rok,
  3. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Milicz prawa wieczystego użytkowania działek i prawa własności zabudowy na nich posadowionych,
  4. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Milickiego,
  5. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Milicki.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.                                               

                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych

                                                                                                                                                                                                                                                                        Marcin Ciesielski