Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 121 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem


Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Adres

PODGiK, Al. ZHP 1, 56-300 Milicz

Tel.: 71 38 42 866, 71 38 31 179

 E-mail: interesant@milicz-powiat.pl


 

Rafał Ławniczak - Kierownik

E-mail: rafal.lawniczak@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 18)

 

Anita Adamska - aktualizacja danych EGiB

E-mail: anita.adamska@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 14)

 

Janina Duda - obsługa interesantów

E-mail: janina.duda@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 10)

 

Monika Furkal - zasób PZGiK

E-mail: monika.furkal@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 13)

 

Piotr Furkal - weryfikacja operatów

E-mail: piotr.furkal@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 19)

 

Maria Szmajdka - aktualizacja danych EGiB

E-mail: maria.szmajdka@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 16)

 

Marta Skiba - aktualizacja danych BDOT500, GESUT

E-mail: marta.skiba@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 12)

 

Marcin Lemiesz - weryfikacja operatów

E-mail: marcin.lemiesz@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 17)

 

Sławomir Sacla - obsługa prac geodezyjnych

E-mail: slawomir.sacla@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 23)

 

Barbara Stępień - obsługa interesantów

E-mail: barbara.stepien@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 10)

 


 Referat Gospodarki Mieniem

Adres

ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz

(Pokój nr. 27 - II Piętro)


Kontakt

Tel.: 71 38 41 328 | 71 38 31 630 | 71 38 40 764

Fax.: 71 38 40 704

Aleksandra Kisilewicz - Kierownik

E-mail: aleksandra.kisilewicz@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 44)

Helena Słocka

E-mail: helena.slocka@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 44)


Obsługa klienta

Godziny Urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15.00

Środa → 8:00 - 16:00

Godziny przyjmowania interesantów

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 14:30

Środa → 8:15 - 15:00Zadania Wydziału


 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 2. Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,

 3. Udostępnianie zasobu zainteresowanych jednostkom oraz osobom fizycznym,

 4. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,

 5. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

 6. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

 7. Zakładanie osnów szczegółowych,

 8. Wdrażania nowoczesnych technik prowadzenia zasobu,

 9. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o terenie,

 10. Ochrona znaków geodezyjnych,

 11. Prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

 12. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.


Udostępniane materiały


 1. Zbiory danych ewidencji gruntów, budynków i lokali przedmiotowe i podmiotowe w tym wyrysy i wypisy,

 2. Rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

 3. Mapy ewidencji gruntów i budynków,

 4. Mapy dla celów opiniodawczych – mapa zasadnicza,

 5. Dane z rejestru cen i wartości nieruchomości,

 6. Dane z bazy danych ewidencyjnej sieci uzbrojenia terenu,

 7. Dane z bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,

 8. Dane z bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500).

 


Załatwianie spraw w wydziale


UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 1. Udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej - formularze P + P1;
 2. Udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci elektronicznej - formularze P + P2;
 3. Udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w postaci elektronicznej - formularze P + P3;
 4. Udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) w postaci elektronicznej - formularze P + P4;
 5. Udostępnienie rejestru cen nieruchomości - formularze P + P5;
 6. Udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB - formularze P + P6;
 7. Udostępnienie innych materiałów (np. dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, innych nie objętych wnioskami wymienionymi w pkt. 1-6) - formularze P + P7;

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU LUB WYRYSU Z OPERATU EWIDENCYJNEGO

Wydanie dokumentów: wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, wypis z kartoteki budynków, lokali, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wyrys z mapy ewidencyjnej - formularz EGiB


DO POBRANIA:

FORMULARZ P - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

pobierz plik formularza P w formacie XLS
pobierz plik formularza P w formacie PDF


FORMULARZ P1 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE MAPY ZASADNICZEJ LUB MAPY EWIDENCYJNEJ

pobierz plik formularza P1 w formacie XLS
pobierz plik formularza P1 w formacie PDF


FORMULARZ P2 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE ZBIORU DANYCH BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (EGiB) W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

pobierz plik formularza P2 w formacie XLS
pobierz plik formularza P2 w formacie PDF


FORMULARZ P3 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE ZBIORU DANYCH BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU (GESUT) W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

- pobierz plik formularza P3 w formacie XLS
- pobierz plik formularza P3 w formacie PDF


FORMULARZ P4 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE ZBIORU DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH O SZCZEGÓŁOWOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ TWORZENIE STANDARDOWYCH OPRACOWAŃ KARTOGRAFICZNYCH W SKALACH 1:500 - 1:5000 (BDOT500) W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

- pobierz plik formularza P4 w formacie XLS
- pobierz plik formularza P4 w formacie PDF


FORMULARZ P5 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU CEN NIERUCHOMOŚCI

- pobierz plik formularza P5 w formacie XLS
- pobierz plik formularza P5 w formacie PDF


FORMULARZ P6 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE RAPORTÓW TWORZONYCH NA PODSTAWIE BAZY DANYCH EGiB

- pobierz plik formularza P6 w formacie XLS
- pobierz plik formularza P6 w formacie PDF


FORMULARZ P7 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INNYCH MATERIAŁÓW

- pobierz plik formularza P7 w formacie XLS
- pobierz plik formularza P7 w formacie PDF


FORMULARZ EGIB - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU LUB WYRYSU Z OPERATU EWIDENCYJNEGO

- pobierz plik formularza EGIB w formacie XLS
- pobierz plik formularza EGIB w formacie PDF