Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem


Adres

PODGiK, Al. ZHP 1, 56-300 Milicz


Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Rafał Ławniczak - Kierownik

E-mail: podgik@milicz-powiat.pl | rafal.lawniczak@milicz-powiat.pl

(Tel.: 71 38 42 866)

 

Janina Duda

E-mail: janina.duda@milicz-powiat.pl

 

Monika Furkal

E-mail: monika.furkal@milicz-powiat.pl

 

Piotr Furkal

E-mail: piotr.furkal@milicz-powiat.pl

 

Maria Szmajdka

E-mail: maria.szmajdka@milicz-powiat.pl

 

Marta Skiba

E-mail: marta.skiba@milicz-powiat.pl

 

Marcin Lemiesz

E-mail: marcin.lemiesz@milicz-powiat.pl

 

Sławomir Sacla

E-mail: slawomir.sacla@milicz-powiat.pl


 Referat Gospodarki Mieniem

Adres

ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz

(Pokój nr. 27 - II Piętro)


Kontakt

Tel.: 71 38 41 328 | 71 38 31 630 | 71 38 40 764

Fax.: 71 38 40 704

Aleksandra Bielicka - Kierownik

E-mail: aleksandra.kisilewicz@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 44)

Helena Słocka

E-mail: helena.slocka@milicz-powiat.pl

(Tel. wew. 44)


Obsługa klienta

Godziny Urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15.00

Środa → 8:00 - 16:00

Godziny przyjmowania interesantów

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 14:30

Środa → 8:15 - 15:00Zadania Wydziału


 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 2. Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,

 3. Udostępnianie zasobu zainteresowanych jednostkom oraz osobom fizycznym,

 4. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,

 5. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

 6. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

 7. Zakładanie osnów szczegółowych,

 8. Wdrażania nowoczesnych technik prowadzenia zasobu,

 9. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o terenie,

 10. Ochrona znaków geodezyjnych,

 11. Prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

 12. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.


Udostępniane materiały


 1. Zbiory danych ewidencji gruntów, budynków i lokali przedmiotowe i podmiotowe w tym wyrysy i wypisy,

 2. Rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

 3. Mapy ewidencji gruntów i budynków,

 4. Mapy dla celów opiniodawczych – mapa zasadnicza,

 5. Dane z rejestru cen i wartości nieruchomości,

 6. Dane z bazy danych ewidencyjnej sieci uzbrojenia terenu,

 7. Dane z bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,

 8. Dane z bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500).


Załatwianie spraw w wydziale


I. Ewidencja gruntów i mapa zasadnicza:

 1. Zgłoszenie zmian w ewidencji gruntów i budynków krok po kroku – załącznik nr 1.
 2. Informacja o wymaganych dokumentach do aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków - załącznik nr 2.
 3. Wydawanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z kartoteki budynków i lokali – należy wypełnić formularz EGiB załącznika nr 2a. W przypadku innych osób niż właściciele nieruchomości mających interes prawny do otrzymania dokumentów, należy wypełnić wniosek o udostępnienie danych osobowych - załącznik nr 3.  Za udostępnianie dokumentów pobierane są opłaty wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2010.193.1287 j.t. z późniejszymi zmianami)
 4. Wydawanie mapy ewidencyjnej – należy wypełnić formularz P i formularz P3 - załącznika nr 4a.
 5. Wydawanie mapy zasadniczej należy wypełnić formularz P i formularz P3 - załącznika nr 4a.

II. Zgłaszanie robót geodezyjnych i kartograficznych:

 1. Wzory zgłoszeń robót geodezyjnych - załącznik nr 6 i załącznik nr 7, zawiadomienia o wykonaniu prac - załącznik nr 8 i wniosku o uwierzytelnienie dokumentów - załącznik nr 9.
 2. Zgłoszenia robót geodezyjnych realizowane są drogą elektroniczną przez wykonawców prac geodezyjnych po uprzednim podpisaniu umowy -  załącznik nr 10 i przydzieleniu loginu i hasła.

III. Rejestr cen i wartości nieruchomości:

 1. Udostępnienie danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości(zbiór danych lub wyciąg z rejestru) - załącznik nr 5.
 2. Udostępnienie aktów notarialnych do wglądu - załącznik nr 11.

IV. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

 1. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - załącznik nr 12.

V. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów:

Wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów powinien spełniać wymogi art. 63 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Klasyfikator jest wyznaczany przez Starostę Milickiego. Koszty powołania klasyfikatora w postępowaniu prowadzonym na wniosek ponosi wnioskodawca

 


Załączniki