Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Aktualności

Zawiadamienie o XVIII sesji Rady Powiatu Milickiego, 6 marca 2020r. (piątek) godz. 14.00

Zawiadamiam, że XVIII sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 6 marca 2020 r. (piątek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Czytaj więcej...

Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych, 5 marca 2020r. godz. 14:00

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych, odbędzie się 5 marca 2020 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej, przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie powiatu milickiego w 2020 roku.

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu Milickiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, podjął Uchwałę nr 104/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie powiatu milickiego w 2020 roku. 

Uchwła nr 104/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. 

Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu w dniu 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarach:

1. Kultura fizyczna i sport

2. Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia

3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

5. Wspieranie rozwoju i promowanie kultury

6. Pomoc społeczna

Na stonie BIP znajduję się uchwała wraz z ogłoszeniem.LINK

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Starosta Milicki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej. LINK

 

Mammobus wraca do Powiatu Milickiego

Mammobus wraca do Powiatu Milickiego!
W tabeli podajemy informacje z dokładnym wykazem miejsc oraz godzin przeprowadzanych badań. Informacje uwzględniają również Krośnice i Cieszków!

Zawiadomienie o nadzwyczajnej XVII sesji Rady Powiatu Milickiego - 23 stycznia 2020. godz 15:00

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 23 stycznia 2020r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 23 stycznia 2020r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w MIliczu.

Zawiadomienie

Apel do hodowców drobiu!

image22985-1 2

Zarząd Powiatu Milickiego ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłosił nabór na stanowisko

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

w Krośnicach

Szczegółowe informacje na stronie www.bip.milicz-powiat.pl

Termin składania ofert upływa – 20 stycznia 2020 r. o godz. 15.00

Życzenia Bożonarodzeniowe

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Powiatu Milickiego - 30 grudnia 2019r. godz 14:00 - Centrum Edukacji Ekologicznej

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 30 grudnia 2019r. Centrum Edukacji Ekologicznej

ZAWIADOMIENIE

Otwarcie drogi w Grabownicy

Dzisiaj o godzinie 13.00 oficjalnie otwarta została świeżo wyremontowana droga z Grabownicy w kierunku Droździęcina i dalej Goszcza. Droga wcześniej zwana „drogą wstydu” zmieniła się w drogę dumy.

Koszt całej inwestycji wyniósł nieco ponad 2,7 mln złotych, z czego połowa kwoty uzyskana została w formie dotacji zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego. Natomiast kwota środków własnych to ponad 1,3 mln zł, na którą złożyła się Gmina Krośnice oraz Powiat Milicki.

Podczas uroczystego otwarcia obecni byli wszyscy włodarze samorządów powiatu milickiego współpracujący w projekcie odbudowy dróg lokalnych.