Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Aktualności

Nieodpłatna Pomoc Prawna wznawia działanie!

XXI sesja Rady Powiatu

XXI sesja Rady 4 czerwca 2020 zawiadomienie

 

Posiedzenie komisji

2020-06-04 komisja budzetowakomisja budżetowa

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu milickiego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W okresie stanu epidemii od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania została zawieszona na terenie powiatu milickiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy) po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerem telefonu 798 211 377.

Osoby uprawnione obecnie nie są zobowiązane do składania pisemnych oświadczeń wymaganych przepisami prawa w celu skorzystania z bezpłatnych usług prawnych.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 798 211 377.

.

Informujemy, że od 13 maja 2020 r. (środa) w Starostwie Powiatowym w Miliczu przywrócone zostaje przyjmowanie interesantów w godzinach pracy urzędu. Obsługa interesantów nadal odbywa się z zachowaniem obostrzeń.

Laptopy trafią do uczniów

Dzięki wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej, władze powiatu milickiego mogły pozyskać sprzęt komputerowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Powiat Milicki pozyskał niemal 70 tys. zł w ramach projekty grantowego "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnego w systemie kształcenia zdalnego", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie pozwoliło zakupić 30 laptopów, które w już w najbliższych dniach zostaną przekazane szkołom ponadpodstawowym, dla których organem prowadzącym jest powiat milicki, a następnie trafią do najbardziej potrzebujących uczniów. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przez monitorami komputerów, ale niestety część z nich nie posiada odpowiedniego sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Pozyskane środku zapewniły w 100 proc. kosztów zakup sprzętu komputerowego, dzięki któremu nauka zdalna stanie się dla nich możliwa. 

Zawiadomienie o XX nadzwyczajnej sesji Rady 22 kwietnia 2020

Zawiadomienie o XX nadzwyczajnej sesji Rady 22 kwietnia 2020

Zdrowych, spokojnych świąt!

Realizujemy kolejny projekt!

Zarządzenie Starosty ws. zmiany organizacji pracy

Informacja o funkcjonowaniu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (2)

Ważny komunikat!

Zawiadamienie o XIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Milickiego, 19 marca 2020r. (czwartek) godz. 14.00

            Na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Powiatu Milickiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2012 r. poz.583 z późn. zm.) zwołuję XIX – nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Milickiego, która odbędzie się 19 marca 2020 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Miliczu, ul. Trzebnickiej 4b.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji:
  2. stwierdzenie quorum
  3. przedstawienie porządku obrad.
    1. Rozpatrzenie wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Januszem Łabudą.
  4. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej.