Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Aktualności

Ważny komunikat!

Zawiadamienie o XIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Milickiego, 19 marca 2020r. (czwartek) godz. 14.00

            Na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Powiatu Milickiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2012 r. poz.583 z późn. zm.) zwołuję XIX – nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Milickiego, która odbędzie się 19 marca 2020 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Miliczu, ul. Trzebnickiej 4b.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji:
  2. stwierdzenie quorum
  3. przedstawienie porządku obrad.
    1. Rozpatrzenie wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Januszem Łabudą.
  4. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej.

 

 

Zawiadamienie o XVIII sesji Rady Powiatu Milickiego, 6 marca 2020r. (piątek) godz. 14.00

Zawiadamiam, że XVIII sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 6 marca 2020 r. (piątek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Czytaj więcej...

Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych, 5 marca 2020r. godz. 14:00

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych, odbędzie się 5 marca 2020 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej, przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie powiatu milickiego w 2020 roku.

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu Milickiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, podjął Uchwałę nr 104/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie powiatu milickiego w 2020 roku. 

Uchwła nr 104/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. 

Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu w dniu 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarach:

1. Kultura fizyczna i sport

2. Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia

3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

5. Wspieranie rozwoju i promowanie kultury

6. Pomoc społeczna

Na stonie BIP znajduję się uchwała wraz z ogłoszeniem.LINK

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Starosta Milicki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej. LINK

 

Mammobus wraca do Powiatu Milickiego

Mammobus wraca do Powiatu Milickiego!
W tabeli podajemy informacje z dokładnym wykazem miejsc oraz godzin przeprowadzanych badań. Informacje uwzględniają również Krośnice i Cieszków!

Zawiadomienie o nadzwyczajnej XVII sesji Rady Powiatu Milickiego - 23 stycznia 2020. godz 15:00

Zawiadomienie

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 23 stycznia 2020r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 23 stycznia 2020r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w MIliczu.

Zawiadomienie

Apel do hodowców drobiu!

image22985-1 2

Zarząd Powiatu Milickiego ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłosił nabór na stanowisko

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

w Krośnicach

Szczegółowe informacje na stronie www.bip.milicz-powiat.pl

Termin składania ofert upływa – 20 stycznia 2020 r. o godz. 15.00

Życzenia Bożonarodzeniowe

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Powiatu Milickiego - 30 grudnia 2019r. godz 14:00 - Centrum Edukacji Ekologicznej

ZAWIADOMIENIE