Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Środki na zadania publiczne

Zarząd Powiatu na posiedzeniu 25 lutego przyznał środki na zadania publiczne w zakresie sportu, kultury, zdrowia, eduakcji i opieki społecznej.
Dotację otrzymają:

Czytaj więcej...

Odzyskiwać VAT

Wszczęta przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne procedura odzyskiwania podatku VAT zaczyna przynosić efekty. Na konto starostwa wpłynęła już kwota ok. 110 tys. zł podatku VAT od pierwszych zapłaconych faktur za budowę sali gimnastycznej przy I LO. Powiat i jego jednostki odzyskują podatek bez pośrednictwa żadnych firm.

O przyszłości powiatów polskich. Konferencja w Sejmie RP

sejm2Od przeszłości do przyszłości ustroju samorządu powiatowego” to tytuł konferencji, która odbyła się 18 lutego na terenie Sejmu RP. Konferencja została zorganizowana przez Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Związek Powiatów Polskich. W konferencji uczestniczyli starostowie Dolnego Śląska, w tym także starosta milicki Piotr Lech.

Po ocenie formalnej

Wniosek PCEiPP i Starostwa Powiatowego złożony do Ośrodka Rozwoju Edukacji  na realizację projektu doskonalenia nauczycieli opartego na systemie kompleksowego wspierania rozwoju szkół przeszedł pomyślnie weryfikację formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Jeżeli milicki wniosek przejdzie ją pozytywnie, projekt ruszy od 1 sierpnia br. i obejmie wszystkie placówki oświatowe bez względu na to, kto jest dla nich organem prowadzącym, a więc także szkoły gminne i Technikum Leśne. Środki na jego realizację w 100% pochodzić będą z POKL.

Ciekawa inicjatywa MCM

Z bardzo ciekawą inicjatywą wystąpił prezes szpitalnej spółki MCM do uczniów klas maturalnych w I LO w Miliczu. Absolwenci liceum, którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach pielęgniarskich (minimum licencjackich), będą mogli podpisać umowę przedwstępną ze spółką, otrzymywać przez okres studiów stypendium, a po ich ukończeniu mieć  gwarancję zatrudnienia.

1% dla szpitala

szpitalSpółka MCM informuje, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz milickiego szpitala: dla Oddziału Chirurgii Ogólnej: KRS 0000050135, hasło   MILICZ, a dla Oddziału Wewnętrznego KRS 0000050135, hasło INTERMILICZ. Pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i wyposażenia dla obu ww

O powiatach w sejmie

tvpm w sejmieStarosta P.Lech wziął udział w konferencji pn. Od przeszlości do przyszłości ustroju samorządu powiatowego w Polsce. Miała ona miejsce w Sejmie RP 18 lutego br. W milickiej delegacji uczestniczyła internetowa TV powiatu milickiego.

Przedłużona rekrutacja do projektu EKRA

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do II edycji projektu EKRA zostaje przedłużona do dn. 1.03.2013 r. Formularze można składać w biurze projektu w Miliczu, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miliczu, pok. nr 22 przy ul. Wojska Polskiego 38. Biuro jest czynne we wtorki i czwartki w godz. 11.30-15.30, a w poniedziałki, środy i piątki od 11.30-18.00. Zapraszamy również na czwartkowe spotkania informacyjne w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (sala nr 21) o godz. 17.00.

Wolontariusze poznają uroki polskiej zimy

wolontariusze i zimaWolontariusze EVS, przebywający w Miliczu, wzięli w sobotę 16 lutego br., udział w zorganizowanym przez powiat milicki wyjeździe w pobliskie góry, by poznać ulubiony zimowy sport Polaków, czyli narty. Dla większości było to pierwsze zetknięcie z zimową aurą w górach oraz z tą formą rekreacji, aczkolwiek czynili szybkie i stałe postępy w niełatwej sztuce ..... opanowania wyciągu. Na zimowy wypad zdecydowali się Viktoria Movchan, Estella Boente Garci, Laura Parsons, Gorana Karan, Denis Piczin i Fabio Cirello wraz z opiekunem grupy Zbigniewem Drzewieckim, starostą Piotrem Lechem, wicestarostą Władysławem Szydełko oraz Lilianą i Krzysztofem Firkami.

O ludobójstwie na Wołyniu

spotkanie z zalewskimTak wielu miliczan przybyło na spotkanie autorskie z ks. T.Isakowiczem-Zaleskim, że organizatorzy musieli z sali klasowej I LO przenieść się do auli tej szkoły. Dostojego gościa obecni powitali gromkimi brawami. Ksiądz Isakowicz od wielu lat zajmuje się problematyką ludobójstwa na Kresach Wschodnich dokonanego na Polakach przez nacjoanlistów ukraińskich podczas II wojny światowej. I właśnie tej teamtyce poświęcono trwające ponad 1,5 godz. spotkanie 14 lutego br. Po wykładzie oraz odpowiedziach na zadawane pytania ks. Tadeusz podpisywał swoje książki, chętnych było jednak tak wielu, że niektórzy musieli odeść z kwitkiem. Nie wszystko jednak stracone, ponieważ Powatowa Biblioteka Publiczna mieszcząca się I LO zakupiła 20 różnych publikacji ks. Isakowicza, które od przyszłego tygodnia będą dostępne w wypożyczalni. Spotkanie poprowadził starosta Piotr Lech - inicjator zaproszenia dostojnego gościa do Milicza. Wizyta ta zainaugurowała powiatowe obchody 70. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce wschodniej, których kulminacja przypadnie na miesiące letnie.

XXV sesja Rady Powiatu

xxv sesjaRadni na XXV sesji Rady Powiatu przyjęli wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad oraz wysłuchali sprawozadań z prac Komisji: Bezpieczeństwa i Porządku oraz  Rewixyjnej za 2012 r. Trakcie sesji starosta P.Lech zreferował prace Zarządu Powiatu, a także przedstawił w formie prezentacji multimedialnej problemy milickiego szpitala od 2004 r. do chwili obecnej na podstawie tytułów w "Głosie Milicza".

Radni przyjęli uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu w Miliczu do zawarcia aneksów nr 1 i 2 do porozumienia w sprawie budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim; budżetu powiatu na 2013 rok; ustalenia godz. pracy aptek; udzielenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego 1 000 000,00 zł przez zarząd Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej; udzielenia zgody Milickiemu Centrum Medycznemu sp. z o.o. na nabycie nieruchomości; zmiany uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr XVIII/106/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

Rekrutacja do projektu EKRA trwa!

Do 15 lutego (piątek) trwa rekrutacja młodzieży do II edycji projektu "EKRA", w ramach którego m.in zaplanowano praktyki w Niemczech i kurs języka niemieckiego. Wystarczy złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu przy ul. Wojska Polskiego 38, pok. nr 22, które czynne jest codziennie w godz. 11.30 - 15.30. W czwartek o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zapraszamy natomiast spotkanie informacyjne na temat projektu i rekrutacji! Formularz rekrutacyjny i wszys Formularz rekrutacyjny i wszystkie dodatkowe informacje do pobrania na stronie projektu EKRA: >>>

XXV sesja i komisje

komisja lutyW czwartek 14 lutego 2013 r. (początek o godz. 14.00) w sali audiowizualnej przy auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu w Miliczu. Dzień wcześniej w starostwie o godz. 13 rozpoczną się obrady połączonych komisji.