Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Wrocławski Obszar Metropolitalny

Blisko 50 samorządowców z Dolnego Śląska – wójtowie, burmistrzowie, starostowie i prezydenci miast, m.in. Milicza, Trzebnicy, Strzelina, Oleśnicy czy Oławy spotkało się w stolicy Dolnego Śląska, by podpisać deklarację powołującą do życia nową organizację - Wrocławski Obszar Metropolitalny.

20-lecie Związku Powiatów Polskich - film promocyjny

 

XXV Zgromadzenie Ogólne ZPP

Starosta Milicki Grzegorz Duda w dniach 3-4 kwietnia br. uczestniczy w XXV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Warszawie. 3 kwietnia wybrane zostaną nowe władze Związku Powiatów Polskich. Na 4 kwietnia zaplanowano przyjęcie uchwał rocznego sprawozdania finansowego oraz obchody jubileuszu XX-lecia Związku Powiatów Polskich. 

 

   

Informacja Starosty Milickiego

Starosta Milicki informuje, że w Starostwie Powiatowym w Miliczu

6 kwietnia 2019 r. (sobota) będzie dniem pracującym,

natomiast 2 maja 2019 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy

Podejmowanie działań związanych z minimalizowaniem występowania przypadków składowania odpadów

W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego. Stosowanie do treści art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. Zm.) posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego usunięcia. W w/w ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego powierzchnią ziemi należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.


Pismo Wojewody Dolnośląskiego

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 odbyła się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, w której uczestniczyli: 
Starosta Grzegorz Duda, Powiatowy Inspektor Weterynarii Józef Witek, Radny Powiatu Marek Warkocz, Komendant Powiatowy PSP Tomasz Kopeć, Komendant KPP Arkadiusz Sworowski, Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Miliczu Agata Kondratowicz, Przedstawiciel Urzędu Gminy w Cieszkowie Władysław Szydełko, Przedstawiciel Urzędu Gminy w Krośnicach Iwona Nawrot, Dyrektor PSSE Józef Nowak, Przedstawiciel Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Konstancja Jeziorska. Podczas obrad zapoznano się z informacją w zakresie sytuacji kryminalno-porządkowej oraz oceny stanu bezpieczeństwa ochrony p/pożarowej na terenie powiatu milickiego w 2019 r., podsumowano działania "Bezpieczne Ferie". 

                          

Płatność kartą w Wydziale Komunikacji

Od dnia 20 marca 2019 r. w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Miliczu uruchomiono możliwość uiszczenia opłat kartami płatniczymi.  Terminale znajdują się na stanowiskach do bierzącej obsługi. W ten sposób można zapłacić za sprawy związane z rejestracją pojazdów, jak i za prawo jazdy. Wiąże się z tym prowizja dla operatora, która wynosi 2 zł. Można także zapłacić gotówką lub kartą w kasie banku, który znajduje się budynku Starostwa Powiatowego. 

Nie wypalaj TRAW!

S28C-1190326084101

Otwarcie budynku socjalnego LKS Barycz Sułów

24 marca br. Wicestarosta Sławomir Strzelecki uczestniczył w Sułowie w uroczystym otwarciu nowo wybudowanych pomieszczeń socjalnych dla LKS Barycz Sułów. 

STANOWISKO SAMORZĄDÓW GMIN I POWIATÓW MILICKIEGO I KROTOSZYŃSKIEGO

     1   2   3   4   5   6   7

 

Do
Zarządu Kolei Dolnośląskich S.A.

 

STANOWISKO SAMORZĄDÓW
GMIN I POWIATÓW MILICKIEGO I KROTOSZYŃSKIEGO

 

My, włodarze jednostek samorządowych powiatów milickiego i krotoszyńskiego apelujemy w sprawie funkcjonowania linii kolejowej nr 281 na trasie Krotoszyn-Milicz-Wrocław.

Mając na uwadze rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci połączeń kolejowych, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców powiatów milickiego i krotoszyńskiego wyrażamy niezadowolenie w sprawie przygotowanej oferty połączeń na nowo wyremontowanej linii kolejowej.

Przedstawiona przez Koleje Dolnośląskie oferta nie stanowi konkurencji dla alternatywnych środków transportu. Zaplanowany rozkład jazdy nie uwzględnia rzeczywistych potrzeby mieszkańców. Połączenia nie zapewniają uczniom i studentom dojazdu na godzinę 8.00 do wrocławskich szkół i uczelni, a wielu mieszkańcom powiatów, dojazdu do zakładów pracy. Ponadto zaproponowane połączenia kolejowe, nie są w żaden sposób konkurencyjne dla transportu kołowego, jeżeli podróż z Milicza do Wrocławia zajmuje 1,5 godziny. Przypomnieć należy, że przed remontem linii kolejowej Urząd Marszałkowski deklarował, iż czas podróży wynosić będzie jedną godzinę. Jaki efekt przyniosła więc modernizacja linii, skoro podróż ma trwać tak samo długo, co przed jej remontem. Wnosimy aby część połączeń z Wrocławiem odbywała się z pominięciem dworca głównego w Oleśnicy. Nadto zwracamy uwagę, że zaplanowane ostatnie połączenie
z Wrocławia w kierunku Milcza i Krotoszyna na godz. 19.30 uniemożliwia mieszkańcom powiatów skorzystanie z bogatej oferty kulturalnej miasta Wrocławia.

Wiele do życzenia pozostawia organizacyjna strona reaktywacji linii kolejowej. Poważnym błędem jest brak korelacji połączeń Kolei Dolnośląskich z Kolejami Wielkopolskimi. W rozkładzie jazdy nie uwzględniono skomunikowania w Krotoszynie pociągów Kolei Dolnośląskich z pociągami Kolei Wielkopolskich w kierunku Poznania.

Zwracamy również uwagę, że kuriozalnym wydaje się fakt wyremontowania przystanku kolejowego Rakoniewice Milickie w okolicach Rakłowic, na którym nie będą zatrzymywać się pociągi.

Zgłaszamy stanowczy apel dotyczący zapewnienia porządku wokół terenów dworców kolejowych. Powiat milicki stanowi centrum turystyczne Dolnego Śląska. Z uwagi na swoją bogatą ofertę turystyczną przyciąga turystów z okolicznych miast i województw. Taki stan dworców kolejowych nie jest dobrą wizytówką dla wypracowanej latami renomy Krainy Doliny Baryczy.

W związku z powyższym żądamy uwzględnienia w funkcjonowaniu linii kolejowej numer 281 Krotoszyn-Milicz-Wrocław, uwag zawartych w naszym wspólnym stanowisku.

Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

W dniu 21 marca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu odbył się etap Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". W turnieju wiedzy udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych. Tegoroczny etap stał na bardzo wysokim poziomie o czym świadczyć może wiele rozegranych dogrywek, które musiały wyłonić zwycięzców. Organizatorem Powiatowego etapu Turnieju był ZOP ZOSP RP w Miliczu, Komenda PSP w Miliczu, Powiat Milicki oraz P.W. "Katarzyna, Jan Padewscy" Spółka Jawna. Gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju. 

 

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu

Starosta Milicki Grzegorz Duda w dniu 19 marca br. uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu w Warszawie. Podczas posiedzenia przedstwiono projekty rozporządzeń w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty, w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Przedstawiono także kryteria podziału rezerwy oświatowej 0,4% na rok 2019 oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.