Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Samochody dla SOSW i DPS w Miliczu

Wrocławski PFRON pozytywnie rozpatrzył wnioski powiatu milickiego o dofinansowanie zakupu nowych samochodów do transportu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Opieki Społecznej w Miliczu. Dofinansowanie wyniesie 80%, tak więc dwie placówki jeszcze  tym roku wzbogacą się o nowe samochody za jedyne 20% ich wartości.

Wizyta konsula honorowego

IMG 27892 października na terenie powiatu milickiego gościł konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Jerozolimie, Zeev Baran. Zobaczył Stawy Milickie i inne atrakcje naszej ziemi. Obejrzał również DPS i nieruchomości poszpitalne w Krośnicach, gdyż podczas pobytu u nas reprezentował także firmę zajmującą się opieką nad osobami starymi. Mowa była również o nawiązaniu współpracy polegającej na wymianie młodzieży polskiej i izraelskiej.

O współpracy z KOM

komO współpracy powiatu z milickim KOM rozmawiano 2 października br. W spotkaniu na terenie Kreatywnego Ośrodka Multifunkcyjnego wzięli udział starosta P.Lech, prezes Fundacji KOM E.Defratyka, dyr. PCEiPP G.Kmiecik, kier. wydz. oświaty i promocji D.Duszyński oraz menedżer KOM I.Brymerska. Obie strony są zainteresowane jak najściślejszą współpracą.

Spotkanie w sprawie drogi

IMG 30114 października w Starostwie Powiatowym miało miejsce spotkanie starosty P.Lecha, wicestarosty W.Szydełki i kierownika Wydziału Dróg Powiatowych z dwoma przedsiębiorcami ("Meble Rząsa" i "Piekarnia Familijna") oraz sołtysami, dotyczyło ono nowej inwestycji, która ruszy lada dzień - remontu drogi z Czatkowic do Kuźnicy Czeszyckiej. Zebrani nie kryli radości, że w końcu i ta droga doczeka się naprawy.  Ponad-7,5-kilometrowy odcinek będzie powiat kosztował blisko 1,9 mln zł.

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Powiatu

XXIX sesja Rady Powiatu w Miliczu odbędzie się 11 października 2013 r. (piątek) w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b, początek o godz. 14.00.

Czytaj więcej...

10.10 - posiedzenie komisji Rady Powiatu

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych  odbędzie  się  10 października  2013 roku (czwartek) o godzinie 13.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38.

Informacja ze 153 posiedzenia Zarządu Powiatu z 1.10.2013 r.

Zarząd zapoznał się z bieżącymi sprawami Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej, które przedstawił prezes M.Gołąb., m.in. dofinansowanie z EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego), przygotowanie do sezonu grzewczego 2013/2014, założenia do opracowywanego biznesplanu dot. funkcjonowania kuchni w Krośnicach. Przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w Miliczu: w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2014, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Gospodarstwie Rybackim - Kazimierz Grzemski, Dziadkowo 37, gmina Cieszków, działającej na terenie Gospodarstwa Rybackiego - Kazimierz Grzemski. Ponadto podjął uchwałę w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Milickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Konsultacje Społeczne „Programu współpracy Powiatu Milickiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”

Od dnia 2 października do 31 października 2013 r. konsultacjami społecznymi objęty jest projekt : „Programu współpracy Powiatu Milickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”

Czytaj więcej...

Ryby mają się dobrze

Nie ma śnięć ryb w powiatowym akwarium plenerowym przy EKO, dotychczas padły tylko dwie sztuki i to pierwszego dnia zaraz po dotarciu ze Stawów Milickich, najprawdopodobniej zostały podduszone w trakcie transportu. Ryby nie mogą też wyskakiwać z akwarium, ponieważ od góry chronione jest ono szybą i siatką. Niewykluczone są jednak śnięcia naturalne podobnie zresztą jak i środowisku stawowym. Natomiast wraz z nadchodzącą jesienią i chłodem ryby będą o wiele mniej aktywne niż latem, gdy żerują. Śnięcia i wyskakiwanie ryb z akwarium mają tyle wspólnego z prawdą, co plotki o tym, że w zalewie nie będzie wody; a gdy już była, że szkodzi zdrowiu i powoduje wysypki, czemu dwukrotnie zaprzeczył sanepid.

SKO uznaje zażalenie powiatu

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyliło się do zażalenia Starostwa Powiatowego w Miliczu na postanowienie wójta Krośnic z 1 lipca br. niewyrażające zgody na podział działki nr 506/26 AM1 (po b. szpitalu neuropsychiatrii). Powiat w swoim zażaleniu powołał się m.in. na wyrok NSA, który stwierdził nieważność części uchwały gminy Krośnice w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący tej nieruchomości. Teraz wójt musi wydać nowe postanowienie.

Ważni goście Starosty Milickiego

zeev2 października na terenie powiatu milickiego będzie gościł konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Jerozolimie Zeev Baran, urodzony w 1935 r. w Wilnie polski i żydowski architekt. Po wojnie mieszkał w Łodzi, później przeniósł się do Francji, a następnie do Izraela. Walczył w wojnie Jom Kipur. Absolwent politechniki w Hajfie. Pracuje jako architekt. W 1998 r. został konsulem honorowym RP w Jerozolimie. W 2002 otrzymał dyplom za wybitne zasługi dla Polski na świecie. Ojcem Zeeva był Eliasz Baran ps. Edyp, żołnierz Armii Krajowej, który poległ w 1943 r. Podczas okupacji wspierał wysiłki na rzecz uwolnienia z gestapo Bronisława Komorowskiego, stryja dzisiejszego prezydenta RP. Natomiast w poniedziałek 23 września na terenie powiatu milickiego przebywała delegacja Opery Wrocławskiej z jej dyrektor E.Michnik. Podczas obu wizyt gwoździem programu było i będzie zwiedzanie Stawów Milickich oraz degustacja karpia smażonego oraz faszerowanego przygotowanych przez kuchnię PCEiPP.

Informacja z 152 posiedzenia Zarządu Powiatu z 24 września 2013 r.

Zarząd podjął uchwały w sprawach: sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Sułowie działka nr 584 AM5 (budynek po Domu Dziecka), działek nr 19/4 AM-13  i  19/5 AM-13 w Miliczu i nr 34/2 AM-1 w Stawcu. Spotkał się z prezesem MCM sp. z o.o. M.Biardzikim, Radą Nadzorczą MCM, prezesem Fundacji - M.Goląbem. Tematem była wspólna działalność gospodarcza Milickiego Centrum  Medycznego  i Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej. Pracowano także nad zmianami w umowie MCM sp. z o.o. Ponadto zarząd przyjął projekt w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Gospodarstwo Rybackie w Dziadkowie 37 działającej na terenie Gospodarstwa Rybackiego Kazimierza Grzemskiego. Uchwała zostanie przedłożona Radzie Powiatu.

Miliczanie w Magdeburgu

IMG 2002Do soboty 28 września przez 2 tygodnie w Magdeburgu przebywała 20-osobowa grupa młodych mieszkańców Ziemi Milickiej w ramach unijnego projektu "EKRA", którego partnerem jest powiat milicki. Miliczanie odbywali tam prakatyki zawodowe, a w godzinach wolnych zwiedzali miasto i okolice, ale byli także na wycieczce w Berlinie. Projekt ma na celu m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu wśród młodych, a także poznawanie dobrych praktyk. W lutym br. w Mgdeburgu przebywała inna grupa w ramach EKRA.