Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

pap ico

logo ZPP

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy 2014-2020!

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacji, które odbędą się 27 maja 2015 r. w Miliczu w Starostwie Powiatowym w godz. 10.00-13.00. W trakcie dyżuru pracowników PIFE będzie można zapytać o możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Podczas Mobilnego Punktu Informacji, osoby zainteresowane będą mogły dowiedzieć się, czy planowany projekt kwalifikuje się do wsparcia z funduszy europejskich, jakie są zasady ubiegania się o dotację oraz które instytucje są odpowiedzialne za poszczególne nabory wniosków.

Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacji mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematyką dotacji z Unii Europejskiej, a w szczególności osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy. Konsultacje są bezpłatne. 

Mobilny Punkt Informacji zostanie zorganizowany w Miliczu, w siedzibie Starostwa Powiatowego – sala konferencyjna, ul. Wojska Polskiego 38, w dniu 27 maja 2015 r., godz. 10.00 - 13.00.

Bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy 2014-2020!

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacji, które odbędą się 27 maja 2015 r. w Miliczu w Starostwie Powiatowym w godz. 10.00-13.00. W trakcie dyżuru pracowników PIFE będzie można zapytać o możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Podczas Mobilnego Punktu Informacji, osoby zainteresowane będą mogły dowiedzieć się, czy planowany projekt kwalifikuje się do wsparcia z funduszy europejskich, jakie są zasady ubiegania się o dotację oraz które instytucje są odpowiedzialne za poszczególne nabory wniosków.

Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacji mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematyką dotacji z Unii Europejskiej, a w szczególności osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy. Konsultacje są bezpłatne. 

Mobilny Punkt Informacji zostanie zorganizowany w Miliczu, w siedzibie Starostwa Powiatowego – sala konferencyjna, ul. Wojska Polskiego 38, w dniu 27 maja 2015 r., godz. 10.00 - 13.00.

Historia Polskiego Milicza - wydana

Po blisko 1,5 roku pracy nad monografią pn. "Historia Polskiego Milicza", książka została wydana. Jest to praca zespołowa pod redakcją Ireneusza Kowalskiego. Starosta Milciki składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do wydania monografii i udostępniły materiały ze swoich prywatnych archiwów. 
historia

I Mistrzostwa Samorządów Powiatu Milickiego

I Mistrzostwa Samorządów Powiatu Milickiego 2015 - plakat 4 jpg

Przedszkola na Start

przedszkola

Starosta Milicki na obchodach Dnia Strażaka

 MG 6516W dniu 17 maja 2015 r. Starost Milicki uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka. Część oficjalna obchodów odbyła się na terenie przykościelnym świątyni pw. św. Anny, następnie po uroczystości zaproszeni goście i ochotnicy udali się nad zalew. 

 

Informacja Droga Wojewódzka

Informujemy, że  w dniu 12 maja starosta milicki otrzymał zapewnienie dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o wszczęciu robót  na drodze wojewódzkiej w Czarnogoździcach w dniu 13 maja. W związku z tym możemy się spodziewać dalszych utrudnień  ruchu na tym odcinku, co w tej sytuacji jest zrozumiałe.

Obecnie, kiedy zapowiadane jest wznowienie robót, pozostaje nam tylko wykazać jeszcze nieco cierpliwości i czekać na ich ukończenie.  W tym czasie  musimy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń w ruchu. 

TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO

 MG 51189 maja w Auli I LO odbył się Regionalny Turniej Brydża Sportowego "Milicka Wiosna 2015" o puchar Starosty Milickiego. Organizatorami byli Brydżowy Klub Sportowy "Miles" oraz Starosta Powiatu Milickiego. Turniej składał się z 4 sesji po 10 rozdań. Starosta Jan Krzysztofik dziękuje wszystkim uczestnikom za sportowe zaangażowanie a zwycięzcom Turnieju gratuluje sukcesu. Pamiątkowe puchary w imieniu Starosty wręczyła kierownik Wydziału Oświaty i  Promocji Beata Łabaczuk. Cieszymy się, że wśród laureatów Turnieju znaleźli się urzędnicy Starostwa Powiatowego i Gminy Gminy Milicz.

 

 

Droga wojewódzka przez Czarnogoździce wolna !

W dniu 8 maja inspektor nadzoru remontu  odcinka wojewódzkiej drogi w Czarnogoździcach osobiście zobowiązał się do usunięcia znaków zakazu wjazdu od strony Wierzchowic, chociaż bezpośrednim sprawcą ich ustawienia jest wykonawca robót. W tej sprawie interweniował starosta milicki Jan Krzysztofik.  Jak wiemy, inwestycja stanęła w miejscu już dawno, natomiast od tygodnia całkowicie utrudniono ruch na tej trasie, bezsensownie stawiając znaki,  nie wykonując przy tym żadnych robót. Dopiero zdecydowana rozmowa  kierownika wydziału dróg powiatowych Henryka Włodarczaka z przedstawicielem inwestora pozwoliła na likwidację   tej absurdalnej sytuacji. Starosta milicki zapewnił, że nie ma zamiaru tolerować jakiegokolwiek nieuzasadnionego ograniczania ruchu, nawet gdy nie dotyczy to drogi powiatowej. 

Trening powszechnego ostrzegania

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego, w dniu 12 maja 2015 r. (tj. wtorek), na terenie Powiatu Milickiego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, polegający na przekazywaniu ćwiczebnych komunikatów ostrzegawczych dotyczących statku powietrznego, który wykonując lot w przestrzeni powietrznej, symulować będzie obiekt powietrzny.

Za sprawę odpowiedzialni są pracownicy PCZK w Miliczu.
Tel. kontaktowy: 506-200-809, 71 38-40-704 nr wew. 65.

Wspólne obchody Święta 3 Maja

W dniu 3 maja odbyły się wspólne gminy Milicz i powiatu obchody Święta Konstytucji 3 Maja. W paradzie i majówce nad Zalewem bardzo licznie uczestniczyli mieszkańcy powiatu i gminy .Parada ruszyła spod Urzędu Gminy i przeszła ulicami miasta, aż na Zalew Rekreacyjny. Uczestniczyły w niej: wozy strażackie, amerykańskie, bryczki, jeźdźcy konni, mażoretki, orkiestra dęta, strażacy, w tym strażacy z Guzowic w strojach z epoki, bractwo rycerskie, cykliści, młodzież w strojach ludowych, milicki smok, uczniowie gminnych i powiatowych szkół oraz wielu miliczan. Starosta Milicki w swoim przemówieniu podkreślił wagę i znaczenie Konstytucji 3 Maja oraz fakt wspólnej organizacji Święta przez oba samorządy. Była to pierwsza wspólna, bardzo udana uroczystość organizowana przez gminę i powiat. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w obchodach Święta 3 Maja.

 

Zaproszenie do składania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki „Milickie Centrum Medyczne” Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania zgłoszeń kandydatów

 na członków Rady Nadzorczej Spółki

„Milickie Centrum Medyczne” Sp. z o.o.

Firma i siedziba spółki:

Spółki „Milickie Centrum Medyczne” Sp. z o.o., Milicz, ul. Grzybowa 1

Numer KRS: 0000367386

Kapitał zakładowy: 22 784 500,00  zł 

Podstawowy przedmiot działalności Spółki:

- działalność szpitalna,
- usługowa działalność gastronomiczna,
- działalność pogotowia ratunkowego,

- usługi cateringowe,

- praktyka lekarska ogólna i specjalistyczna,

- działalność fizjoterapeutyczna

 

Liczba członków rady nadzorczej przewidywana do powołania: 1

 1. Kandydat do rady nadzorczej Spółki powinien spełnić następujące wymagania.

Wymagania niezbędne:

 1. złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów rad nadzorczych spółek, w których Skarb państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. z 2004 nr 198, poz. 2038 ze zm.) lub posiada uprawnienia, o których mowa w § 5 pkt. 2 i 3 ww. rozporządzenia
 2. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych,
 1. Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia: zgłoszenia, CV, oświadczeń dot. informacji zawartych w pkt. 8, zaświadczenia (kopia) o  uprawnieniach członka rady nadzorczej, oświadczenie o niekaralności.
 1. Zgłoszenia i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie do dnia 11 maja 2015 r. do godz. 14.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz z dopiskiem – „Rada nadzorcza MCM Sp. z o.o.”
 1. Bez rozpoznania pozostawia się:
 2. zgłoszenia, które wypłynęły po terminie,
 3. zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych.
 1. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenia, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się.
 1. Osoba wskazana przez Starostę Milickiego na członka rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do rady nadzorczej, zobowiązana jest do złożenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013 Nr 1388 j.t.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy. 
 2. Starosta Milicki może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne nie wyłaniając kandydata.

8. Informację uzupełniające:

 1. kandydat na członka rady nadzorczej spółki nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
 2. kandydat może być powołany do rady nadzorczej tylko w jednej spółce, o której mowa w art. 1 pkt. 4-7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000 Nr 26, poz. 306) 
 3. kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność

O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni listownie.

Osoba upoważniona do kontaktu: Wioletta Pacyna, tel. 71/3841328, 3840704 w. 62

Starosta Milicki

/-/ Jan Krzysztofik

Milicz, 30 kwietnia 2015r.

Powodzenia na maturach!

123W dniu 28.04 Starosta Milicki spotkał się z dyrektorami powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, którym przekazał długopisy dla tegorocznych maturzystów. W tym roku matury rozpoczynaja się 4 maja. Wszystkim abiturientom Powiat Milicki życzy powodzenia!

web-ewid

strategia

Beznazwy-1

baner

inwestycje 2013

WWW  

kolorINNOWACYJNA GOSPODARKA

dom-dziecka

ore-milicz

eu-fund

zalew-w-miliczu

kresy

tvpm logo moje

kolej na rower

dolacz-do-nas

docsign2

google-street-view-logo

e-mapa1

 logo ziemiamilicka