Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Aktualności

Radni Rady Powiatu Milickiego

Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 14 stycznia 2021 r.  (czwartek) o godzinie 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.


Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów sesji z dn. 22.12.2020 r. i z dn. 30.12.2020r.
 3. Sprawozdanie Starosty z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno – Pedagogicznego w Miliczu
  2. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie przekazania petycji.
 5. Wnioski i oświadczenia.
 6. Zamknięcie obrad sesji.

Członkowie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 13 stycznia 2020 r. (środa) o godzinie 12.00. Obrady w trybie zdalnym.
Porządek obrad komisji:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego  w Miliczu.
 4. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym złożonej dnia 14.12.2020r.
 5. Zamknięcie obrad.                                       

Zawiadomienie o sesji

Rada Powiatu Milickiego

Na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Powiatu Milickiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2012 r. poz.583 z późn. zm.) na wniosek Starosty Milickiego zwołuję XXVIII – nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Milickiego, która odbędzie się 30 grudnia 2020 r. (środa) o godzinie 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. 

Pobierz

Informacja o dniu wolnym od pracy

 images          Starosta Milicki informuję, że dzień 24 grudnia 2020 r. (wigilia) jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020. W związku z powyższym tego dnia Starostwo Powiatowe w Miliczu będzie nieczynne. 


            Za niedogodności przepraszamy.

 
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Milickiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Miliczu dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020

XXVII sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 22 grudnia 2020 r.

Radni Rady Powiatu Milickiego

Zawiadamiam, że XXVII sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się  22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Informacja dotycząca funkcjonowania punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu milickiego

Informujemy, że decyzją Starosty Milickiego w dalszym ciągu zostaje zawieszona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Porady udzielane będą zdalnie do 17.01.2021 r.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy),

po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerem telefonu 798 211 377. Rezerwacja wizyt

odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00

Zachęcamy również do samodzielnego rezerwowania terminu porady na stronie: https://np.ms.gov.pl

XXVI sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 10 grudnia 2020 r.

Radni Rady Powiatu Milickiego

Zawiadamiam, że XXVIsesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 10 grudnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dn. 26.11.2020r.
 3. Sprawozdanie Starosty z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiegow sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu milickiego w 2021 r.
 5. Wnioski i oświadczenia.
 6. Zamknięcie obrad sesji.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych

Członkowie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych odbędzie się 8 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.00. Obrady komisji odbędą się w trybie zdalnym.                      

Porządek obrad:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu komisji z dn. 25.11.2020r.
 4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Milickiegow sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu milickiego w 2021 r.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.                                       

XXV sesja Rady Powiatu Milickiego

 Zawiadamiam, że XXVsesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 26 listopada 2020 r.  (czwartek) o godzinie 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

sesja

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych 25 listopada 2020r

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych odbędzie się 25 listopada 2020 r. (środa) o godzinie 14.00.  Obrady komisji odbędą się w trybie zdalnym. 

komisja

Zmiany funkcjonawania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

WAŻNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA FUNKCJONAWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE POWIATU MILICKIEGO

Informujemy, że od dnia 9 listopada br. do dnia 4 grudnia br. decyzją
Starosty Milickiego zostaje zawieszona na terenie powiatu milickiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy),
po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerem telefonu 798 211 377. Rezerwacja wizyt
odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00

Zachęcamy również do samodzielnego rezerwowania terminu porady na stronie: https://np.ms.gov.pl

           

Osoby uprawnione korzystające z porady zdalnej nie są zobowiązane do składania pisemnych oświadczeń wymaganych przepisami prawa w celu skorzystania z bezpłatnych usług prawnych.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami:

- 798 211 377 w godzinach od 9.00-14.00,

- 713840704 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Miliczu.

Starosta Milicki

Sławomir Strzelecki

Inspekcja weterynaryjna informuje

2020-10-29 iw 2

Czytaj więcej...

Komisja i sesja 22-10-202

Informujemy, że dzisiejsze posiedzenie komisji i sesja odbędą się w trybie zdalnym.